Det kan kort och gott vara väldigt lönsamt att jobba som läkare via ett bemanningsföretag. Du kan nämligen få en hög lön som stafettläkare och dessutom åtnjuta flera andra fördelar. Läs vidare för att få mer information om de olika fördelar som det finns med detta upplägg!

Därför söker sig svenska läkare till bemanningsbolagen

Det finns flera olika skäl till att svenska läkare söker sig till de bemanningsbolag som specialiserar sig på vårdbemanning. En av de främsta anledningarna är att dessa ger läkarna möjligheten att tjäna lite mer i lön. Visst, de personer som jobbar inom läkaryrket på traditionellt vis får naturligtvis också bra betalt för sitt jobb. Men bemanningsläkare har ofta en lite högre ersättning per arbetad timme. Dessutom finns det även fler fördelar med att jobba på som konsultläkare.

Utöver att man ofta får en hög lön som stafettläkare finns det även andra ersättningsbaserade faktorer som lockar. Till exempel brukar dessa yrkespersoner även få ersättning för resor, boende och liknande i samband med sina uppdrag. Därmed kan detta vara ett väldigt attraktivt sätt att jobba för läkare som vill få lite mer i lönekuvertet.

Din lön som stafettläkare är inte det enda som betyder mycket

Du får inte bara mer i lön som stafettläkare utan även en rad andra fördelar. Detta är viktigt att ha i åtanke. Därför bör du som överväger att göra detta val i din karriär tänka på att:

  • Flexibiliteten är svår att sätta ett pris på. När du jobbar som bemanningsläkare bör du inte bara se till hur mycket pengar du har möjlighet att tjäna. Även den flexibilitet som bemanningsföretagen erbjuder är attraktiv och värd att ta i beaktande. Du får nämligen en mer flexibel tillvaro där du i högre grad kan styra över dina arbetstimmar och ditt schema.
  • Även utvecklingsmöjligheterna är viktiga. En annan faktor som är viktig att tänka på utöver själva lönen är utvecklingsmöjligheterna. Genom att jobba som konsult några år har du möjlighet att klättra på karriärstegen. Detta då du får möjlighet att jobba för olika uppdragsgivare och samla på dig mycket erfarenhet under dina år som bemanningsläkare.
Hög lön som stafettläkare och andra fördelar lockar